Прием 1. клас в ОУ „Христо Смирненски“

Прием на документи за записване в 1. клас в ОУ „Христо Смирненски“ – град Раковски:

  • Онлайн, считано от 01.06.2024 г. до 09.06.2024 г. /вкл./
  • В сградата на училището от 05.06.2024 г. до 07.06.2024 г. /вкл./ от 08:00 часа до 17:30 часа. 
  • Заявление по образец /попълва се на място/
  • Удостоверение за завършена подготвителна група /копие/
  • Акт за раждане /за сверка на данните/
  • Лична здравно – профилактична карта /за деца завършили ПГ извън град Раковски/
  • Условията за онлайн подаване и необходимите бланки ще намерите в сайта на училището – ПРИЕМ   https://smirnenski.com/bg/