ПРИИЖДАЩИ ВОДИ ОТ ОРИЗОВИ ПОЛЕТА

Във връзка с прииждане на голямо количество отпадни води от оризови полета, намиращи се в местността „Колеви могили“ и „Асан кър“, мостът на така наречения „Дълбок канал“ не можа да поеме целия поток от вода и преля. Кмета – Иван Тачев алармира своевременно в общината за създалата се ситуация, буквално за часове са взети ответни мерки. Поставен е байпас, който да позволи преминаването на високите води, а на есен се предвижда да бъде направен ремонт и почистване на моста.  Кметство Белозем благодари на кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров за светкавичната намеса за решаване на проблема.

2                3