ПРОЕКТ Аз съм активен младеж в Община Раковски! #ГражданскиОбразован Договор № 25-00-84/13.12.2019г. за Проект № НПМ-023-П2-ТО4/2019


Проект „Аз съм активен младеж в Община Раковски! 
#ГражданскиОбразован“  реализира дейности насочени към развитие на ключови умения и компетенции на млади хора на възраст 15-29 години. Целите са повишаване на личностни умения за професионална реализация на пазара на труда, насърчаване към активно гражданско участие на целевата група и създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.
По проекта бяха реализирани следните дейности:
1. Провеждане на обучения за насърчаване на гражданската активност и придобиване на ключови компетенции, необходими за професионалната реализация на младите хора от целевата група на територията на Община Раковски
Обучителен модул 1: Гражданско образование и активно гражданско участие
Обучителен модул 2: Работа в екип
Обучителен модул 3: Възможности и програми за трудова заетост и предприемачество
Обучителен модул 4: Кандидатстване за работа. Правила и техники за писане на автобиография и мотивационно писмо при кандидатстване за работа
Обучителен модул 5: Как да се представим успешно на интервю за работа?
Обучителен модул 6: Ефективна комуникация-техники и стил на говорене!
Специално за обучението от единия от лекторите – Петър Хамбарлийски бе разработена настолна игра, която нагледно да представи темата за гражданското образование.
2. Инициатива „Виж как работи“
Посещение на участниците от обучителните модули в Община Раковски. Целта е младежите да се запознаят с процесите и функционалностите на една от основните институции на местно ниво, а именно общината. В Община Раковски младежите се срещнаха с кмета и различни представители на отделните звена. Бяха задавани въпроси и научиха как функционират отделните звена на ръководно и експертно ниво. Запознаха се с услугите, които общината предоставя на гражданите и как точно са обслужвани те.
3. Форум „Пряко взаимодействие между младите хора от Община Раковски и институциите“. В тази дейност се организира специален форум за диалог между млади хора, участвали в дейностите на проекта, и представители на различни институции. Целта е предоставяне на трибуна за представяне на идеите на младите хора на властимащите, които от своя страна да чуят и да си взаимодействат пряко с младите хора от населените места в Община Раковски. По време на дискусиите бе направено предложение от младите участници за създаване на общинска програма за финансиране на младежки инициативи, която беше подкрепена от Кмета на община Раковски. В тази връзка предстои да бъдат предприети конкретни действия и такава програма да заработи през 2021 година. Бяха представени и конкретни идеи, като създаване на младежка онлайн медия, в която материалите да бъдат изготвяни от младежи от територията на общината, инициатива за изграждане на отговорно отношение към публичната инфраструктура – беседки, пейки, детски съоръжения и др.


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.


Съдържанието на публикацията е отговорност на издателя, като ММС не отговаря за начина за използване на информацията