РАБОТА В „ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД

   На 17.08.2016 година, чрез Дирекция „Бюро по труда“ Раковски бе проведена среща между търсещи работа лица и представители на международната компания за производство на хладилна техника „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД. На аудиторията бе представена презентация, за запознаване с дейността, която фирмата извършва, както и с продуктите, които създава и предлага на пазара.

   На срещата присъстваха около 70 безработни и работещи, които имаха желание да се информират, за условията на труд, които предлага предприятието или да сменят работното си място. Макар и подробната презентация, въпроси от страна на присъстващите не липсваха, като те бяха свързани с информация за социални придобивки, работна среда и заплащане, организиран транспорт, работно време, като всеки един отговор от страна на представителите на фирмата бе изключително изчерпателен. След края на представянето, всеки един имаше възможност да попълни бланка за кандидатстване, които бяха раздадени предварително.

   За тези, които са имали желание да присъстват на информационната среща, но не са имали възможност ще дадем малко повече информация за фирмата.

   „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД е дъщерно дружество на международния концерн „Либхер“. Производствената гама на фирмата обхваща строителни машини, хидравлични багери, автокранове, оборудване за самолетната и транспортна индустрия и други. „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД е специализирана в производството на висококачествени хладилници и фризери, уреди за вграждане, уреди за охлаждане на напитки и други. От създаването си в България през 2000 година, фирмата е печелила 3 пъти награда „Инвеститор на годината“. Днес сътрудниците в предприятието наброяват 1911 души, а продукцията за 2015 година – 868 276 уреда.