РАБОТА В „СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС“

На 14.07.2016 година чрез Дирекция бюро по труда“ град Раковски бе проведена среща между търсещи работа лица и международната компания за производство на сензори „Сенсата Технолоджис“.

Чрез презентация представителите на компанията запознаха аудиторията с дейността, която тя извършва и с продуктите, които проектира и създава.

На срещата присъстваха на 60 безработни и работещи, които имаха желание да сменят работното си място. След края на подробната презентация въпроси от страна на търсещите работа не липсваха. Техните питания бяха свързани с информация за работното време, социалните придобивки, транспорт и заплащане, като на всеки един отговор бе изключително изчерпателен.

Накрая служителите от отдела по човешки ресурси на предприятието раздадоха празни бланки на документи за кандидатстване за работа, като по – голямата част от присъстващите ги попълниха и предадоха, а с други дори бе проведено и интервю.

За тези, които не са имали възможност да присъстват на презентацията ще дадем още малко информация за компанията.

„Сенсата Технолоджис“ ЕООД е водещ производител и доставчик на високотемпературни сензори за автомобилната промишленост. Дружеството е част от международния холдинг „Sensata Technologies” – глобална производствено – технологична компания с предмет на дейност разработка, производство и продажба на сензори и системи за контрол. Техническите решения, които „Сенсата“ предлага, намират широко приложение в автомобилната, самолетостроителната, корабостроителната, военната, тежкотоварната, ОВК, и телекомуникационната индустрия.

324