Радост и Надежда на Детско лято 2017

От вчера започна традиционното детско лято в Енория“Пресвето Сърце Исусово“. С молитва песни и приветствие от Отец Ивелин започнаха детските игри в двора на Църквата. Темата на лятното мероприятие е за радостта и надеждата. Това е актуално размишление ,което присъства  в страни като Италия, Полша и като цяло в Европейските католически общности. По този начин децата ще опознаят отблизо и разберат по задълбочено  значението на тези благодати, които  присъстват в живота им  и да  не ги забравят, когато пораснат. Освен спортните физически игри на открития терен има изградени уоркшопи за изработване на броенички, картички и рисунки, които после ще бъдат изложени на постоянен  благотворителен базар в помощ на нуждаещите се. Детското лято ще продължи около месец, и освен всичко включва различни набожности.