Раковски с кмет за един ден

Община Раковски осъмна не с един, а цели пет нови кмета.
Учениците от петте основни училища в община Раковски получили най-високи оценки от матурите след седми клас оглавиха общинската администрация за ден. Общинските първенци са Теодора Балабанска от ОУ“Хр.Смирненски“, Красимира Плачкова от ОУ“Хр.Ботев“, Маргарита Кръстева от ОУ“Гео Милев“ в Белозем, Ивайло Апостолов от ОУ“Отец Паисий“ в Стряма и Нели Кузева от ОУ“Петър Берон“ в Чалъкови.
„Тази инициатива има за цел да запознаем колкото може повече хора със спецификата на нашата работа. Дейността на кмета е много важна, защото от него зависи как ще изглежда един град. Разбирам тази акция като активно гражданско образование, чрез което младите хора стават част от най-важното. „- приветства младите кметове домакинът Гуджеров.
Възпитаничката на ОУ“Хр.Ботев“ Красимира Плачкова е с най-високата оценка на матурите от цялата община. Тя получи правото да седне в кметското кресло, а кметът Павел Гуджеров предостъпи мястото си на нея на заседателната маса в кабинета си.
„Където и да работиш ще направиш нещо най-много за себе си или за фирмата, но когато работиш в общината или за държавата имаш възможност да направиш нещо за всички.Това е всъщност, което ни мотивира и ни дава ентусиазъм и сила да роботим всеки ден.“- така най-общо обясни работата на един кмет Павел Гуджеров.
Градоначалникът и тримата му заместници Татяна Бакова, Божидар Стрехин и Йовко Романов запознаха младите кметове с ангажиментите и отговорностите на ресорите, за които отговарят в общината.
„Едва ли някой от нас е предполагал, че някога ще заема такъв пост. Училище за кметове и зам.кметове няма. Всичко се учи в движение. Когато имаш познания в дадена сфера просто ги доразвиваш и се учиш от практиката.“- каза на учениците Божидар Стрехин.Колегата му Йовко Романов допълни, че в общината всеки идва с някакъв проблем и очаква да бъде разрешен.
Петимата участници в инициативата на Павел Гуджеров „Кмет за един ден“ се запознаха с въпросите на самоуправлението и реализираните проекти в общината, а после влязоха в текущите въпроси по управление на общината.
Павел Гуджеров попита младите кметове за техните планове и мечти . Той каза на бъдещите управници , че разликата между плановете и мечтите е в срока. „Сложиш ли на една мечта срок , тя вече е план.“
Седмокласниците имаха възможност да влязат във всеки кабинет и да видят как работи реално администрацията , като обиколката започна от покрива на сградата. Гид им беше лично кметът на общината като им показа в детайли как протича ремонта и санирането на сградата.
Заедно с неговия заместник Йовко Романов седмокласниците посетиха и Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ където директорът Петър Антонов им показа машинния парк на предприятието и разказа каква е неговата дейност. След това групата от кметове се отправиха на терен на ул. „Цанко Церковски“, където текат дейности по ремонта и подготовката на улицата за асфалтиране. Обиколката на обектите мина и през завършената на първи етап ул.“Ягода“, където шествието на работната група от настоящи и бъдещи управници привлече интерес. Граждани живущи на ремонтираните улици използваха възможността да благодарят на кмета Гуджеров за новата придобивка .
Кметовете за един ден заявиха, че да си кмет е много отговорна и трудна задача.
Петимата млади кметове получиха сертификат за отличен успех за спомен от инициативата , а кметът Гуджеров ги покани на обяд, защото кметовете също обядват.