РДПЗБН – Пловдив с мерки и съвети за противопожарна безопасност по време на Великденските празници

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Пловдив предупреждава за повишена опасност от възникване на пожари по време на Великденските празници. В тази връзка са предвидени и разпоредени специални мерки с цел недопускане на инциденти в този период, предизвикани от неспазването на мерките за пожарна безопасност. В църковните храмове ще се провеждат празнични литургии. Pитуалът на Християнския празник е свързан с палене и пренасяне на горящи свещи по домовете. С цел осигуряване пожарната безопасност на църковните храмове по време на Великденските празници в област Пловдив, служители от Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ извършват тематични проверки. При тези проверки се обръща особено внимание на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряването на условия за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурените условия за успешно пожарогасене. Извършват се инструктажи по пожарна безопасност на длъжностните лица в храмовете, като се акцентира върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари в църковните храмове, както и първоначалните действие при пожар и евакуацията на посетителите. Служителите, осигуряващи денонощно дежурство в РСПБЗН са проучили оперативната обстановка, начините на водоснабдяване и пътищата за достъп. Проверките за организацията и контрола и изпълнението на предписаните мерки за пожарната безопасност продължават.

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Пловдив призовава за внимателно боравене със свещите при посещението в църковните храмове и при пренасянето им по домовете. Всяка запалена свещ крие опасност, особено за хората с по-дълги или обемни коси, които лесно могат да пламнат. Ако всеки се съобразява със стоящите в непосредствена близост до него хора, вероятността да пламне нечия дреха или коса е минимална. Запалените свещи, които се пренасят след църковните церемонии, създават сериозни предпоставки за възникване на пожари. Оставени без надзор върху горими предмети или в близост до горими материали, свещите могат да предизвикат пожар. Опасност за запалване се крие и при пренасянето им в автомобилите. След прибирането си в домовете, не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците до които може да доведе пожарът, са изключително сериозни. Възможно е застрашаване на живота и здравето, както на Вас, така и на вашите близки, също нанасяне на огромни материални щети. Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол.
При пожар се обадете незабавно на тел. за спешни повиквания 112