Резултати от конкурса за рисунка на тема „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“ 

ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ ОБЩИНА РАКОВСКИ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ”. В КОНКУРСА СЕ ВКЛЮЧИХА 90 ДЕЦА. НАЙ-ГОЛЯМО УЧАСТИЕ ВЗЕХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГР. РАКОВСКИ, КОИТО ПРЕДСТАВИХА 41 РИСУНКИ, НО ПЪК НАЙ-МНОГО НАГРАДИ ПОЛУЧИХА ДЕЦАТА ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. РАКОВСКИ.
КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕДЕ В НЯКОЛКО КАТЕГОРИИ, КАТО ЖУРИ В СЪСТАВ:
– Г-ЖА ВИОЛЕТА ПРУСТОВА – УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;
– Г-ЖА ИРИНА ГЪРДЕВА – УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗ ИТЕЛНО ИЗКУСТВО;
– Г-Н БОЙЧО КОТОВ – ХУДОЖНИК,
ОЦЕНИ КАРТИНИТЕ И ПРЕДЛОЖИ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЦА:
В КАТЕГОРИЯ – ДЕТСКИ ГРАДИНИ
1-ВО МЯСТО – НИКОЛЕТА НАНДРОВА ОТ ДГ „ИГЛИКА” ГР. РАКОВСКИ
2-РО МЯСТО – МАРИЯ ЛУКОВА ОТ ДГ „ДЕТЕЛИНА” ГР. РАКОВСКИ
3-ТО МЯСТО – АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ ОТ ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР. РАКОВСКИ
В КАТЕГОРИЯ – 1-4 КЛАС
1-ВО МЯСТО – РОСЕН ПЛАЧКОВ ОТ ОУ „ХР. БОТЕВ” ГР. РАКОВСКИ
2-РО МЯСТО – ИНА ЧАНОВА ОТ ОУ „ХР. БОТЕВ” ГР. РАКОВСКИ
3-ТО МЯСТО – ИВАЙЛА КАМЕНЧЕВА ОТ ОУ „ХР. БОТЕВ” ГР. РАКОВСКИ
В КАТЕГОРИЯ – 5-8 КЛАС
1-ВО МЯСТО – ИВАЙЛО БАКЪРДЖИЙСКИ ОТ ОУ „ХР. СМИРЕНСКИ” ГР. РАКОВСКИ
2-РО МЯСТО – ЯНА ЯЧЕВА ОТ ОУ „ ХР. СМИРНЕНСКИ” ГР. РАКОВСКИ
3-ТО МЯСТО – ЛИДИЯ ГАДЖЕВА ОТ ОУ „ХР. БОТЕВ” ГР. РАКОВСКИ
НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА БЯХА РАЗДАДЕНИ ГРАМОТИ ЗА УЧАСТИЕ, А НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПОМАГАЛА ЗА РИСУВАНЕ.
ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ТОЗИ КОНКУРС БЕШЕ ДОСТА ГОЛЯМ. В НЕГО УЧАСТВАХА И УЧЕНИЦИ ОТ 140 СУ „ИВАН БОГОРОВ” ГР. СОФИЯ, Ж.К ОБЕЛЯ 2, КАКТО И ТАЛАНТЛИВАТА РОСИЦА ВЛАЕВА ОТ ОУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” ГР. БУРГАС.
ОБЩИНА РАКОВСКИ ИЗКАЗВА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО БЯХА ЧАСТ ОТ ТАЗИ ИНИЦИАТИВА, ПОСВЕТЕНА НА 140-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!