РОДИТЕЛСКА СРЕЩА в Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Раковски

Във връзка с откриване на летните школи : БЪРЗО ЧЕТЕНЕ и КРАСНОПИС
 
Център за подкрпеа на личностно развитие ВИ КАНИ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА!
ТЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 21.06 2024 г. от 17.30 ч., ЕТ. 4.