С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По искане на Електроенергийния оператор, във връзка с подмяната на мълниезащитно въже на ВЛ 110кV, и поради обезопасяване на въздушни линии 20кV, на 19.09.2016 г. от 09:00ч. до 15:30ч. ще бъде извършена профилактика на ТП „Водоснабдяване” от ВиК Пловдив. Ще бъде нарушено водоснабдяването в града.
Моля да ни извините за създаденото неудобство.