С какъв бюджет разполага община Раковски и как е разпределен?

На провелата се януарска сесия на ОБС-Раковски стана ясно ,че община Раковски разполага с над 18 милиона лв,но по голямата част от тази сума е насочена към делегираните от държавата дейности съобщи кмета Гуджеров.В сумата са включени 1 400 000лв.от предходната година,които са целева помощ от държавния бюджет за асфалтирането на двете улици „Райко Даскалов“/кв.Секирово/и „Христо Ботев“/кв.Ген.Николаево/.

10 милиона отиват в споменатите по -горе делегирани от държавата дейности ,най-често те са насочени към образованието.407 000 лв.са заделени за здравеопазване,които също са свързани с учебните и детски заведения ,а именно с медицинските кабинети към тях.
Закупуване на нови компютърни устройства,обновяване на площадките в детските градини,доставка на  интерактивни дъски в училищата,развитие на видеонаблюдение и изграждане на наблюдателен център,въвеждане на електронни фишове също са предвидени в бюджета за 2017 година.Доизграждането на детската  ясла в Белозем и изграждане на такава в  село Стряма е на стойност 250 000лв.и при добро стечение на обстоятелствата през месец март ще има първа копка на новия обект.
В село Чалъкови ще се подобри вида на здравната служба с освежаващи ремонти,а в гр.Раковски по някои улици ще има нови тротоари и паркинги .Една от тях е „П.Богдан“,най-вече около района на пазара.там ще бъде разрешен проблема с паркирането ,пешеходната и търговската зона.На същото място  предстои да бъде разработен и механизъм за платено паркиране.
Реконструкция на голяма част от уличната мрежа ще бъде извършена през текущата година през новосъздаденото общинско предприятие,което ще има статут на строителна фирма .Така процеса по решаването на този дългогодишен проблем ще бъде ускорен.Освен това доста от общинската техника е използвана за снегопочистването през миналия месец.Според кмета и с тази задача са се справили добре предвид тежките зимни условия.Не е имало затворени улици с изключение на пътя Стряма -Момино село за 10 часа поради снегонавявания.“Трудно се намира фирма за почистване на снега,поради нерантабилност,и по -принцип няма много желаещи за тази дейност.Дори се налага ние да търсим и да убеждаваме изпълнители,но с изграждане на общинското предприятие и този проблем ще бъде решен“обясни Гуджеров.
 Пари ще се харчат и за облагородяване на парковите зони в цялата община ,както и за закупуване на машинна техника за кметствата, изграждане на екопътека в Болярино,фитнеси на открито в по малките населени места ,като ще  се започне от Момино село.
Нови спирки ще бъдат поставени на мястото на старите,а нещо много важно и полезно  за гр.Раковски ще бъде осъществяването на идеята за спортна база между кварталите Секирово и Ген.Николаево на мястото на изоставеното недостроено училище.
Нова фирма ще изпълнява функциите на общинската охрана ,която ще следи за спазване на наредба №1/реда в общината и ще си партнира с полицията.Смяната се е наложила предвид по -добрата оферта и повече патрули в различни точки.В тази връзка съвместната работа на полицията ,охранителната фирма и горското стопанство ще се опита да овладее и намали незаконната сеч в местния район.В резултат 11 каруци , два коня са конфискувани при проведени акции на нарущители,наложени са и глоби.
Възобновена е и работата по изграждане на канализационната мрежа в кв.Парчевич,която бе преустановена поради неблагоприятни климатични условия.За финал кмета съобщи,че предвид икономиите и положителния финансов ръст през изминалата година през новата ще  има увеличение на заплатите на общинските служители .
Разговора с подробен анализ може да видите тук: