С Великите пости в гр.Раковски започна петъчната набожност Кръстен път

Кръстния път е размишление върху Страданията на Божествения Спасител. Той ни учи колко ни е обичал Исус Христос и колко ние трябва да го обичаме.
Съзерцаването на разпнатия Исус, е едно от средствата за придобиване на светост. В тази набожност намираме утеха на своите скърби, ободрение към по-съвършено изпълняване на Христовите заповеди, сила за по-християнски живот, уповавание за споделяне славата на обичния Спасител, след като споделим Неговите скърби и страдания.
По стените на Църквите са окачени икони, които представляват страданията на Исуса Христа.
Нека обичаме да се спираме често, пред тези изображения, следвайки Исус по пътя към Голгота.