Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ с нов председател на Управителния съвет

На 12.12.2023 г., в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1908“ гр. Раковски се проведе редовно общо събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група Раковски. Събранието бе проведено по предварително оповестения дневен ред, като основната точка от него включваше обсъждане на кандидатурата на новоизбрания представител на Община Раковски в Общото събрание – Мария Гиева за Председател на Управителния съвет на сдружението.

Настоящият председател Павел Гуджеров запозна присъстващите с взетото на 29.11.2023 г. решение на Общински съвет Раковски за освобождаването му като представител на Община Раковски и за определянето на нов представител в лицето на Мария Гиева – Председател на Общински съвет Раковски. Членовете на Общото събрание с единодушие гласуваха за приемане на госпожа Гиева за член на Общото събрание, а след това подкрепиха и кандидатурата й за Председател на Управителния съвет.

Мария Гиева е позната на широката общественост, тъй като от 2011 г. до сега изпълнява длъжността Изпълнителен директор на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“. В края на ноември госпожа Гиева бе освободена от поста на Изпълнителен директор след избирането й за общински съветник, а в последствие и за Председател на Общински съвет – Раковски. Екипът на Сдружението й пожелава успешно реализирани проекти и още повече успехи за новия програмен период.