Сериозни мерки вземат в Раковски срещу нерегламентираното паркиране

Община Раковски предприема сериозни мерки спрямо нерегламентираното спиране и паркиране на автомобили, което затруднява движението на другите превозни средства и на пешеходците, като не на последно място – пречи на зимното поддържане на улиците и пътищата.

Със своя заповед кметът приканва собствениците на излезли от употреба автомобили да ги отстранят от тротоарите, пътните платна и зелените площи. От друга страна документът има за цел да преустанови паркирането по уличните платна на лични и служебни моторни превозни средства, земеделска техника и каруци.

В заповедта се казва също водачите на превозни средства с животинска тяга и велосипедистите да се движат задължително със светлоотразителни жилетки по общинската и републиканската пътни мрежи в часовете от 6,00 до 18,00 часа през есента и зимата.

При неспазване на посоченото в документа ще бъдат налагани административни наказания, предупреждава заповедта, а за изпълнението й ще следят служителите на РУ-Раковски и кметовете на кметствата.