Шишманци: На 27.01.2024 г. ще се проведе общоселско събрание

На 27.01.2024 г. /събота/ от 14:00 часа ще се проведе общоселско събрание в големия салон на читалището относно: Вземане решение за отдаване или неотдаване на имоти попадащи в находище “Шишманци 3” с цел бъдеща концесия за “Добив и преработка на подземни богатства-строителни материали-варовици” в землището на с. Шишманци, община Раковски , обл. Пловдив