Ще бъде ли санирано НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“

Читалище "Св.Св. Кирил и Методий" гр.РаковскиЧиталище "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Раковски

Предстои изпълнение на проект на Община Раковски за строително монтажни дейности по санирането на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Раковски, с цел повишаване енергийната ефективност на сградата. Към момента е обявена процедура за избор на изпълнител като до края на месец Март всички кандидат изпълнители имат право да подават оферти. След оценка и класиране на офертите предстои и реалното започване на строителни работи. Проекта на Община Раковски е финансиран от Националния доверителн еко фонд, на който кмета Гуджеров беше заместник-председател преди да встъпи в длъжност като Кмет на Община Раковски.

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Раковски е създадено още през далечната 1908 година, а сегашната сграда е построена през 1963 година. Този малък дворец на културата разполага с многофункционален салон с 500 места и друг по – малък със 100 места, библиотека с читалня, музейна зала, зала за граждански ритуали, гримьорни, стаи за репетиции. Новата сграда на читалището става център на културния живот в град Раковски. Към момента развиват своята дейност Фолклорен ансамбъл за народни танци и песни „Слав Бойкин“, женска и детска певческа група, кукерски колектив, детски танцов състав, школи по народно пеене, народни инструменти, както и школи по рисуване и драматичен състав.

След като през 2013 година бе подменена част от старата дървена дограма с нова – стъклопакет с алуминиев профил, а през 2014 година направен мащабен вътрешен ремонт на сградата на Читалището в град Раковски, който включваше ремонт на сцената, ремонт на големия салон, подмяна на седалки и пожарна инсталация.

Въз основа на направено енергийно обследване на сградата, през настоящата 2016 година се предвиждат ремонтни дейности чрез които ще се подобри енергийната ефективност на сградата. Със стартирането на дейностите по строително монтажните работи се предвижда полагането на нова топлоизолация с минерална мазилка и саниране на всички фасади. Ще бъдат подменени и всички стари прозорци и врати, както и оформянето на детайлите около тях. Старите етернитови покривни панели ще бъдат премахнати, а на тяхно място ще се положат нови термопанели върху дървената покривна конструкция. Ще се подменят осветителните тела с нови енергоефективни. Ще бъдат подменени и водосточните тръби. Предвижда се също и инсталирането на монтажна електрическа платформа за хора в неравностойно положение.

С предстоящия мащабен ремонт на сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ тя ще се запази през годините като културна институция, където се съхраняват местните традиции и обичаи и културно наследство на град Раковски.