СРЕЩА НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ В ГРАД РАКОВСКИ

СРЕЩА НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ В ГРАД РАКОВСКИСРЕЩА НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ В ГРАД РАКОВСКИ

На 12 април 2016 година, по инициатива на общинския съветник от община Раковски – Рангел Матански в град Раковски се състоя среща на млекопроизводители от област Пловдив с представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив,  в лицето на директора на агенцията д-р Камен Янков, д-р Чавдаров – началник отдел „Контрол на храните“ и д-р Бенков началник отдел „Здравеопазване на животните“.

На проведената среща млекопроизводителите от областта имаха възможност да се запознаят с целите и очакваните резултати на започналите преди около месец проверки на качеството на суровото краве мляко, както и да споделят проблемни моменти при тяхното осъществяване на терен и да зададат въпросите. Още в самото начало побързаха да споделят и най наболялата тема в момента, а именно – ниската изкупна цена на млякото. Интерес бе проявен към уточняване на изискванията към качеството на млякото, които трябва да покриват. След това бяха направени коментари, че те наистина са високи и при ниската изкупна цена на млякото, фермерите не са конкурентноспособни на българския и европейски пазар, особено при наличието на продукти заместители произведени от растителни мазнини и внос на млека от Европа.

От своя страна служителите от агенцията по храните увериха фермерите, че винаги са на разположение и ще им помагат и съветват, когато е необходимо. В своите изказвания държавните служители отправиха съвети по какъв начин биха могли млекопроизводителите да завишат качеството на млякото, спазвайки норми и изисквания в българското законодателство, както и директиви на Европейския съюз.

Цялата среща можете да видите във видеото по долу.