СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА ЗА ПОДГОТОВКА НА СЪБИТИЯТА В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 

Министерство на младежта и спорта обявява процедура за набиране на доброволци, които да участват в организирането и провеждането на Европейска младежка конференция (16-19.04) и среща на Генералните директори за сектор „Младеж“ (19-20.04) по време на Българското председателството на Съвета на ЕС.

Събитията, предвидени в рамките на Българското председателството, са ключови за младежкия сектор и приоритетни за страната ни – домакин. В Европейската младежка конференция през Април 2018 г. ще се включат над 250 млади хора от всички държави членки на ЕС, както и представители на Западните Балкани и  Източното партньорство.

На Конференцията се очаква да се обсъдят и приемат т.нар. „Европейски младежки цели“, които да повлияят позитивно на бъдещата Европейска стратегия за младежта и други рамкови документи, формиращи младежките политики на Европа.

Като доброволци на Министерство на младежта и спорта по време на Българското председателството, вие първи ще установявате контакт с пристигащите младежи и международни делегации в страната ни, ще имате ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин, ще бъдете „лицето“ на Българското председателство и младежта в България.

Очакваме твоята автобиография, кратко мотивационно писмо (до 1 стр.) на български език и сертификати/дипломи за владеене на чужди езици на имейл: youth.policy@mpes.government.bg
в срок до 13.02.2018 г.

За повече информация:
http://nism.bg/bg//articles/view/1103.stani-chast-ot-ekipa-za-podgotovka-na-sabitiyata-v-sektor-mladej-po-vreme-na-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es.html