Стряма, Белозем и Чалъкови с площадки за уличен фитнес

Започна изграждането на нови три площадки за стрийт фитнес на територията на  община Раковски в селата Стряма, Белозем и Чалъкови.

Стойността на спортните съоръжения  е около 13 000 лв. и изцяло е финансирана  от местния бюджет.

Изпълнението им е по т.9  от предизборната програма за управление на община Раковски на кмета Павел Гуджеров, а именно „Осигуряване на условия за развитие на масовия спорт“, това число :

– стрийт фитнес във всички населени места

-създаване на нови спортни площадки

-многофункционална спортна зала

Досега такива площадки са построени в Раковски и Момино село. Те се използават масово от младежи и подрастващи,  като на площадката в града между двата големи квартала се проведе кръг от републиканското първенство по стрийт фитнес миналата година.

Предстои  да започне изграждането на големия спортен комплекс  срещу централния градски парк, разделящ кварталите Ген.Николаево и Секирово. Изграждането на съоръжението от спортни площадки ще започне през второто шестмесечие на тази година и ще бъде завършено до 80 дни. Средствата са  около 300 000лв. и също са  изцяло от общинската каса.