Свободно работно място на длъжността „Медицинска сестра”

                                           ОБЯВА 

                   за  свободно работно място на длъжността„Медицинска сестра”

                                                в ДГ”Синчец” с.Белозем

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше медицинско образование
 • Да притежава добри комуникативни умения
 • Да притежава компютърна грамотност
 • Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност
 • Професионалния опит ще се счита за предимство

 

 1. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:
 • Заявление
 • Автобиография
 • Ксерокопие на дипломата за завършено образование
 • Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит

Приемане на документи в сградата на Общината,етаж 2,стая №1-отдел

„Човешки ресурси” в срок до 17:00 на 09.06.2017г.

Изборът на кандидати ще се стане след разглеждане на подадените документи и провеждане

на събеседване с одобрените  по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседване ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

За  допълнителна информация:

телефон за контакти:03151/2346

или на място в Община Раковски

гр.Раковски пл.България № 1