Иван Тачев


ОПАСНОСТ В СЕЛО БЕЛОЗЕМ

   Преди няколко седмици, жител на село Белозем минавайки покрай съоръжението на „Кумник“ намиращо се в землището на населеното място забелязва нещо необичайно и странно….ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

Преди няколко дни, комисията за борба с противообществените прояви към община Раковски проведе изнесено заседание по възпитателно дело №8 в село Белозем. Присъстваха председателят на…