Тестват сирените на 1 април, 2024 г. в 11 часа

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване ще бъде тествана на 1 април /понеделник/, съобщиха от МВР.

Сирените ще бъдат задействани в 11 часа.

Тренировката се провежда в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове на тези области, както и в общини в областите Видин, Перни и Ямбол, в населени места в 30 км. зона около АЕЦ „Козлодуй“ и интегрираните към НСРПО „Локални системи за оповестяване.