Трета транснационална среща по проект Young Farmers в София

На 30 септември 2022 г. Агенция за икономическо развитие – Костинброд бе домакин на третата транснационална среща на проект Young Farmers (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young Farmers), проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, който обединява седем mартньори от пет различни държави (България, Белгия, Италия, Полша и Испания). Срещата ще се проведе в София.

Основната цел на срещата беше да се обсъдят крайните резултати от изпълнението на проекта Young Farmers. Партньорите обсъдиха пилотните сесии, проведени в цяла Европа, насоките за по-нататъшно усвояване и препоръките за политиката.

Уебсайтът на проекта е готов за използване, преведен на 5 езика, достъпен на https://www.young-farmers.eu , предоставящ конкретна информация за целите, дейностите и резултатите на проекта.

Целта на YOUNG FARMERS е да подобри възможностите за младите фермери в ЕС да възприемат и използват дигитални модели на предприемачество, така че да валоризират бизнеса си с нови конкурентни решения.

Младите фермери представляват икономическата маса на европейските селски райони – територии, които съставляват от 40% до 80% от всяка европейска държава – многобройни доклади на ЕС идентифицират необходимостта от обучение по предприемачество и управление на риска (както и нови технологии), от което земеделските предприемачи могат да се възползват, както и от нови и по-иновативни модели за конкурентоспособност на бизнеса.

Финансовата и дългосрочна устойчивост на техния бизнес се дължи на действието на няколко ключови фактора: обучение по предприемачество; ИКТ компетенции; не на последно място конкурентният натиск, представен от голямите вериги за създаване на стойност.