Третокласници на ОУ „Христо Ботев“ проведоха изнесен урок по музика на тема „Орган“.

Учениците от III „а“ клас на ОУ „Христо Битев“ проведоха изнесен урок по музика на тема „Орган“. Посетиха църквата „Свети Архангел Михаил“. Госпожа Мария Чепишева – органист и ръководител на църковния хор, запозна учениците с устройството на органа. Слушаха изпълнение на орган. Урокът продължи с разкодиране на QR кодове с различни музикални задачи.
В часа по занимания по интереси гостуваха в социалното предприятие „Работилница на Каритас “.