ЦОП- Раковски стана на 10, откриха кабинет по метода „Монтесори“ за обслужване на деца със специални образователни потребности

ЦОП -Раковски е първият и единствен в България с кабинет „Монтесори

Въвеждат „Монтесори“ във всички детски градини в община Раковски

Центърът за обществена подкрепа в Раковски отбеляза 10 години от създаването си с откриването на нов кабинет по метода „Монтесори“.Кабинетът ще обслужва деца със специални образователни потребности. Монтесори е педагогика на 150 години, въведена в 20 000 градини и училища се упражнява с голям успех. При него има нещо , което в нито една друга педагогика няма . Това е ученето в морал и връзката с доброто .

„ЦОП Раковски е първият и едниствен засега в България с оборудван кабенет“Монтесори“ и първият и единствен в страната , който разполага с обучен специалист по терапевтичната програма“Каспен“ за подкрепа на деца с трудно поведение и личностни кризи. В този смисъл вие сте уникални!“- заяви Ренета Венева преподавател в НБУ и един от първите Монтесори терапевти в България. Венева е и от основателите на ЦОП-гр.Раковски.

На тържеството в Центъра присъстваха директорът на ЦОП- Раковски Красимира Патазова, кметът на община Раковски Павел Гуджеров, заместниците му Татяна Бакова и Йовко Романов, председателят на ОбС-Раковски Георги Лесов, преподаватели и съмишленици.

Отец Румен Станев благослови новият кабинет, а кметът Павел Гуджеров и зам.кметът Йовко Романов прерязаха лентата на новата придобивка.

„Социалната услуга, която Центърът предоставя на жителите на общините Раковски и Брезово е повече от необходима, а резултатите са повече от видими.През годините заедно минахме през много сътресения , но вярвам , че това е калило целият екип. Пожелавам на ЦОП- Раковски за в бъдеще да става все по- работеща, успешна и устойчива институция.“- откри събитието кметът Гуджеров.

Общинският кмет благодари на Ренета Венева за съдействието, подкрепата и за това , че винаги е била извор на идеи, ментор и наставник.“ Радвам се , че се намерихме с г-жа Венева , когато ученикът е готов, учителят се появи“.

Градоначалникът похвали за добрата работа и своите заместници Татяна Бакова и Йовко Романов, за добрата защита и обосноваване за необходимостта от създаването на нобия кабинет „Монтесори“. Нещо повече, Татяна Бакова разработва и внедряването на педагогическият метод и във всички детски градини на територията на общината.

Татяна Бакова обясни , че „Методът „Монтесори“ спомага да се доразвие и образова детето спрямо неговите индивидуални способности и темпове на развитие. Работи се в няколко направления за разгръщане на математическите, практическите и космическите знания и умения с нагледни материали близки до околната среда.

„Моралът , етиката и мотивацията на служителите на Центъра за обществена подкрепа ли е ключът за успеха му? Смятам , че формулата на успеха всъщност е едно зрънце любов към работата.“- сподели с присъстващите зам.кмета Романов.

“ Тук съм качеството си на приятел и партньор на община Раковски . Преди 11 години , когато дойдох за първи път в Рковски на това място имаше една барака. Тогавашния кмет Франц Коков ми показа тази барака, а аз категорично му казах , че от това място не може да стане Център за обществена подкрепа. Тогава той ми отвърна , че в община Раковски няма думата няма и не може.“- обърна се към присъстващите Ренета Венева и добави:

„Две неща ми правят впечатление прз тези 10 години от съществуването на ЦОП-а. Първото нещо , което не се променило и е много важно са хората , които работят тук . Много важно е екипът да бъде устойчив. Второто нещо , което слава Богу се променя , че този екип се развива.Чудесата стават , само когато има приемственост и доверие между партньорите, а това не е лесна работа , но вие го можете.“-заключи Венева.

Тя изказа специални благодарности на отец Румен за огромното съдействие от негова страна. Венева връчи и дипломите на двете преподавателки Мариела Лесова и Снежана Джундрина завършили квалификацията си в Нов Български Университет по „Монтесори“ .

Центърът за обществена подкрепа в Раковски започва своята дейност през октомври 2007 година и вече 10 години предоставя алтернативни социални услуги, насочени към превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск и техните семейства. Центърът работи в момента напълно безплатно с около 20 деца.

В ЦОП-гр.Раковски е сформиран екип от различни специалисти, работещи в областта на детското развитие, семейното функциониране и закрилата на детето- социални работници , логопед, рехабилитатор, ресурсен учител и медицинско лице.

Центърът разполага с необходимата материална база за индивидуална и групова работа с деца: психологичен кабинет за психомоторика и сензомоторика, логопедичен кабинет, зали за двигателна рехабилитация , за развитие на социални умения и групова зала.

Работата на центъра за обществена подкрепа е насочена към деца с увреждания, родители на деца с увреждания, деца жертва на насилие, деца с отклоняващо се поведение, родители нуждаещи се от подкрепа, потенциални осиновители и приемни семейства.

Екипът на ЦОП гр. Раковски работи активно и в направление обучение на кандидат –осиновители и подкрепа на родители осиновили деца.

„Желанието ни е да възпитаваме добронамерено и хуманно отношение спрямо процеса осиновяване, като започнем от най-малките – децата. Защото, както казват от Българска асоциация осиновени и осиновители БАОО „Осиновяването не е срамен акт, а нещо прекрасно, което трябва да се споделя и показва!”- обясни директорът на ЦОП-гр.Раковски Красимира Патазова.

„Нашата мисия е всяко дете има право на щастливо детство и подаваме ръка, за да бъде това реалност. Децата и младите хора се нуждаят от подкрепа и сигурност поради много бедност, необгриженост, насилие, излоция, увреждане, липса на семейна  топлина, злоупотреба от страна на възрастни и други деца. Затова нашата цел е подкрепа на семействата в осигуряването на безопасна и сигурна среда за децата. “ – разказва Красимира Патазова.

Екипът на ЦОП -гр.Раковски работи за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, чрез подкрепа на техните семейства.

„Ние помагаме на децата да разберат, че бягството не е единственият изход от проблема.Полагаме усилия да се върнат обратно в класната стая. Помагаме им да открият онова нещо, заради което да останат.Учим децата как да разпознават насилието, как да се предпазват от него и към кого да се обърнат, ако станат свидели или жертва на насилие.Ние вярваме, че най-доброто за детето е да расте в семейна среда и работим за да бъде възможно това.Работим за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, чрез подкрепа на техните семейства. Подаваме ръка на децата със специални нужди и техните семейства, за да се справят с предизвикателствата на живота.“- допълни Патазова.