Ученици и учители от ОУ Хр.Ботев на среща  с декана на Физически факултет в Пловдивски университет Паисий Хилендарски

На 29 март 2017 година се проведе среща на участниците в областен кръг на олимпиадите по физика и астрономия и техните учители с декана на Физически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

ОУ“Христо Ботев“се гордее и поздравява своите участници в срещата – Георги Иванов Домовчийски от VІІ а клас, представил се отлично в областен кръг на олимпиадата по физика и неговия преподавател по физика – г-жа Анна Койрушка. Желае и на двамата  здраве и бъдещи успехи!