Ученици от Белозем и в онлайн списание „Щъркел“

ОУ „Гео Милев“ в с. Белозем се включи в социалния проект „ЩЪРКЕЛИТЕ”, който е свързан с пълноценната социализация и повишаване качеството на живот на децата със специални образователни потребности чрез интерактивно образование, стимулиране и изява на творческия им потенциал.

Всички дейности в него са фокусирани върху създаване на ефективен модел за социално и културно взаимодействие, базирано на концепцията „деца помагат на деца”.

Социален проект „Щъркелите”  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Онлайн списание „Щъркел“ с  редактор  Маргарита Друмева е едно специално място за среща, където деца и ученици прекарват време заедно и споделят своя свят с други деца. Тук се публикува детско творчество – приказки, стихове, песни, рисунки, снимки, пътешествия, мечти. Списание „Щъркел”  има детска редколегия и се списва от деца за деца с малка помощ от по-големите какички и батковци студенти.

Репортерите от Белозем – седмокласничките Маргарита Кръстева, Габриела Русинова и Ивелина Димитрова  представиха  „щъркеловото“ училище с  отбелязване на 21 септември – световен ден на мира, час по вероучение, зелено училище. Така училищните  инициативи стигат до читателите на детското онлайн списание „Щъркел“.

На 25 ноември училищната редколегия със своя ръководител Мария Благоева участва във финалното събитие по проект УЧЕНИЧЕСКО ОНЛАЙН СПИСАНИЕ „Щъркел”, финансиран от столична програма КУЛТУРА, 2017 г.  Едно невероятно събитие, изпълнено с песни, рецитали, много детска глъч и весело настроение. Ученици  представиха своето училище „Гео Милев”,  с. Белозем, прочетоха  есе за щъркелите и раздадоха на публиката книжки със собствени авторски произведения.