„Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОУ“Христо Смирнрнски“ е одобрено за участие в Европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Всяка седмица учениците от I до IV клас ще получават безплатно различни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти. Инициативата за този проект е на Държавен фонд „Земеделие” с финансовата подкрепа на Европейската общност.