УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК „КРИЛАТА НА ПРИОБЩАВАНЕТО 2018“

Децата от подготвителните групи (5- и 6-годишни), I и II клас при ОУ“Хр.Смирненски“ се включиха с огромно желание в училищния празник „Крилата на приобщаването“, за да  напомнят една често забравяна истина – училището дава крила на децата и именно то е мястото, където всяко дете може да ги получи!
Инициативата премина през няколко етапа:
– Децата изработиха заедно с приятелите си от II клас крила от разнообразни материали, с които полетяха към весели игри.
– Драматизираха приказката „Трите пеперудки“
– Участваха в организирания училищен празник „Крилата на приобщаването“ и различни игри – „Музикално столче“, „Състезание с чували“, „Нахрани приятел“, „Изпий бързо сока“, „Рисувай със затворени очи“.
В игрите всички деца, без разлика във възраст, пол и цвят на кожата се забавляваха и играха заедно!

 Мисията на учителите от учебното заведение е да дадат равен шанс за образование на всички, затова приобщават учениците , като ги включват в разнообразни съвместни дейности, които им помагат да изградят самосъзнание, че те са част от Общността на училището и града.