Учители от ОУ“Христо Ботев“ участваха в Културно – образователна програма на Будапеща

Представяме Ви презентация от участието на учители от ОУ“Христо Ботев“ в Културно – образователна програма на Будапеща, в периода 05.10. – 08.10.2017 г. организирана от РУО – гр. Пловдив. Програмата има за цел обмяна на опит в училищното образование, чрез конференции и работни срещи на начални учители, директори и представители на регионалните управления на образованието.