Учители от ОУ „Христо Смирненски“ посетиха град Замошч

От 26.09 до 30.09.2016г. трима учители от ОУ „Христо Смирненски“ посетиха град Замошч, Полша във връзка с транснационална среща по проект „Net is the key“ по програма „Еразъм +“, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси. По време на визитата Снежана Кръстева, Валентин Ишпеков и Ирина Гърдева опознаха полската образователна система, присъстваха на уроци, разгледаха организацията на училището. По време на срещата бяха обсъдени всички изминали дейности и планирани бъдещите такива.