Учителката Татяна Николова от ОУ „Христо Смирненски“ е удостоена с наградата „Неофит Рилски“

Татяна Николова, учител в ОУ „Христо Смирненски“ – град Раковски е удостоена с наградата „Неофит Рилски“. Николова преподава „Човекът и природата“ и „Химия“.
Почетното отличие се присъжда от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.
 
 
 
 
 
 
Може да бъде изображение с текстово съобщение