В ОУ “Гео Милев“ – с. Белозем се проведе Ден на ученическото самоуправление

Датата 9 май бе необикновена за учениците на ОУ „Гео Милев“ – с. Белозем, в училището се отбеляза деня на ученическото самоуправление.
На пръв поглед всичко си вървеше по установения ред – учебни часове, междучасия, текущи задачи. Но ръководството на училището бе в ръцете на учащите. Всяка една длъжност – на учител, директор, счетоводител, касиер се изпълняваше от учениците на ОУ “Гео Милев ”. Като заместниците можеха да преподават учебния материал, да следят за отсъствията, по споразумение с учителя да поставят оценка, да провеждат разговори с ученици, родители и други учители по възникнали проблеми на класа, да отговарят за дисциплината и изпълненията на дежурствата.
Денят на самоуправлението позволи на учениците да покажат своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на задълженията си.
Даде се възможност учениците да обогатят своя социален опит, да докажат, че са знаещи, можещи, изпълнени с енергия и новаторски дух.
Ръководството и учителите са единодушни, че самоуправлението е нещо много положително като емоции и натрупване на полезна информация за образователния процес и влизането в една различна от ежедневието роля, която помага и на двете страни да разчупят рутината и да постигнат по-добро взаимодействие.
 
Чудесните снимки са по заслуга на представителите на УУС Мария Димитрова и Михаела Генова от 7 б клас!