В ОУ „Христо Смирненски“ Изграждат ВТОРИ STEM център и 6 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи

Страхотна новина за всички ученици и учители на ОУ „Христо Смирненски“ – град Раковски.
 Проектът на училището на стойност 272 695.98 лв. за създаване на ВТОРИ STEM център заедно с ШЕСТ високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи e ОДОБРЕН!
 
Изграждането на новия STEM център в училище ще надгради създадения вече STEM център по природни науки, изследвания и иновации по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Ето защо се предвижда той да бъде в останалите направления – „Дизайн и 3D прототипиране“, „Роботика и кибер-физични системи“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Математика и информатика“.
Ще бъде изградена STEM среда тип „Изследователски лаборатории“, за всяко едно от направленията. Дейностите, които ще се реализират в STEM центъра ще бъдат насочени към учениците от начален етап, като по този начин се разшири обхвата на STEM обучението в училище.