Велика събота!Велико Пасхално Бдение и Христос Възкръсна!

Велика Събота – Страданието е достигнало своята кулминация. Господ Исус лежи в гроба. Ден на скръб и на благодарност за изкупителното дело на Христос. Ден на мълчалива молитва, почит към Кръста, бдение пред Божи гроб, обожаване на Пресветото Тайнство. Очакване на нощта на Възкресението.

Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба, и видя, и повярва”. 

Много пъти вече чухме тази новина която са ни известили Апостолите, че Исус Христос възкръсна от мъртвите. Днес те пак ни известяват тази радостна новина, че Исус е победил дявола и смъртта, че е победил нашия грях.

Той чрез своето възкресение ни отваря отново вратата за Бащината ни къща. Исус възкръсна! Така ни казват тези, които са влезли в празния гроб и не са намерили Учителя си, който беше сложен на това място три дена по-рано. Това което те са видели им е направило огромно впечатление и те са започнали да вярват във всичко, което е казал Исус: „ще възкръсна на третия ден”. Учениците гледайки празния гроб са повярвали. А какво ти можеш да кажеш?

Вярваме ли в това, че Исус наистина възкръсна? Радваме ли се, че Той ни е освободил от нашите грехове. Много е важно да повярваме на тези, които свидетелстват, че Той е жив. И не само да повярваме, но и да свидетелстваме за Живият Христос в собствения си живот. Той трябва първо да живее в нашите сърца, там първо трябва да възкръсне. Тогава сърцата ни – препълнени с радост – ще искат да свидетелстват за Този, който е възкръснал и живее в живота на всеки. Апостолите ни известяват, че Исус е възраснал, не само затова, че са Го видели между живите, но преди всичко затова, че Той е възкръснал и е живял в техните сърца. Ние също можем да станем радостни известители на Неговото възкресение, когато Му позволим да живее в нас. Днес гледайки този празен гроб нека молим Бога да възбуди в нашите сърца радост и с тази радост да се върнем в нашите домове, за да възвестим на всички, че Исус – нашето щастие и любов е ЖИВ.

Нека Той, който възкръсна от мъртвите, а ви дава всеки ден възможност да свидетелствате пред другите, че е жив. А радостта, която Той дава, никога да не угасва в сърцата ви. Дарявайте тази радост на всички, не я задържайте само за себе си. Днешният човек има нужда от тази истинска радост излизаща от човешкото сърце, в което живее Бог. Нека Исус благослови вашите семейства и да живее в тях!