Видеонаблюдение в село Белозем

Със съдействието на община Раковски приключи първият етап от изграждането на системата за видеонаблюдение в село Белозем, като размерът на съответния проект е на стойност 6000лв.

„Предстои да направим застраховка на системата за видеонаблюдение, тъй като видеокамерите са податливи на повреждане най-вече от гръмотевици. Очакваме монтирането на още два броя видеокамери, които ще бъдат дарение на селото от страна на местен бизнесмен“ -сподели кметът Тачев.

В по-малките населени места, има нужда от изграждането на система за видеонаблюдение, тъй като кражбите и нападенията над възрастни и беззащитни хора придобиха застрашителни размери. Хората в малките села на практика се борят вече не само за опазване на своето имущество, но и за своя живот, тъй като случаите на нападения над възрастни хора в собствените им домове са все по-често срещано явление.Целта на видеонаблюдението е да помага за разкриване на престъпления чрез идентификация на извършителите, а това се оказва и ефективна превантивна мярка, тъй като криминално проявените лица избягват райони, за които е известно, че са под наблюдение. Предвид сериозния ръст на посегателства върху частна и обществена собственост, у нас на редица места вече са поставени видео охранителни камери.
Данните показват, че в селата, където вече има функционираща система за видеонаблюдение, битовата престъпност е спаднала драстично.

„Залагаме на това да изградим трасе, по което да бъде пуснат кабел и вече впоследствие да поставим видеокамерите, защото изграждането на едно трасе струва много пари. За всяко село бяха предвидени около 5000 лв. , а за Белозем 6000 лв. При монтиране на видеонаблюдението наблягаме на входовете и изходите на селото, както и на централните части, зелените площи. Записите от видеокамерите се гледат онлайн от полицията и от „Трафик“ СОТ, за да може при необходимост да се реагира навреме. Всички записи могат да бъдат връщани до 20 дена назад, което ще спомогне при воденето на дадено разследване. При настъпване на висока престъпност по определени места, също ще бъдат поставяни видеокамери, но това ще се случва след анализ от страна на полицията. Тези действия ще се осъществяват на етап проучване. Белозем е едно от последните села, в които се изгражда система за видеонаблюдение“‘-коментира заместник-кметът на община Раковски Йовко Романов.