Високо признание за кмета Павел Гуджеров

Кметът на община Раковски Павел Гуджеров получи благодарствен адрес от ръководството на НСОРБ/Национално сдружение на общините в Република България/.
В изтичащия общински мандат, община Раковски за първи път имаше свой представител в управителния съвет на Националното сдружение на общините в лицето на Павел Гуджеров.
„Благодарим Ви за вложените сили и време, за споделения ценен опит и идеи, за отговорната подкрепа и за защита на интересите на всички общини. Признателни сме за ентусиазма, сърцето и емоциите, които отдадохте на своята и на останалите 264 общини през тези четири години. „-се казва в писмото.
Благодарственият адрес бе повод общинският кмет да благодари от своя страна на служителите в администрацията за постигнатото в мандата и най-вече за годините опит, които по-опитните са предали на по-младите.