Водачи нарушиха временната организация на движението в Белозем

Водачи нарушиха временната организация на движението поради асфалтиране в Белозем На 07 юни, 2024 г. Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ е извършвало дейности по асфалтиране на три броя улици в Белозем. За обезпечаване на нормалния работен ден и ненарушаване на целостта на асфалтирането са били ангажирани служители от Общинска охрана. Няколко водачи са нарушили временната организация на движение, като са пренебрегнали забранителните знаци и сигнални ленти като са навлезли в участъците на работа на ОПБП.