За вас работодатели

 Агенция по заетостта

                                        Дирекция Бюро по труда – Раковски

              Уведомява работодателите, че стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по Проект „Нова възможност за младежка заетост“.

               За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така  и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.

              Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места  на място в Дирекция „Бюро по труда“ Раковски бул.“Г. Раковски“ №108 А ет. 4 стая № 6.

              Допълнителна информация може да се получи в Дирекция  „Бюро по труда“ – Раковски,  бул. „Г. Раковски“ №108 А, стая № 6  тел. 0882 825 150  и тел. 03151/46-93