За вас работодатели

Агенция по заетостта

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” РАКОВСКИ

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. април 2016 г., както следва:

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

ДБТ Раковски
средства в лв.
Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 4 876
Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст и осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник(чл 41а от ЗНЗ) 3 101
Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 6 900
Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване и осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник(чл 55г от ЗНЗ) 3 250

Работодателите могат да получат допълнителна информация и подадат заявки за свободни работни места в 7-дневен срок до:  11.04.2016г. /включително/ на следният адрес.

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Раковски, бул.“Г. Раковски“ №108А;

Тел за контакти:  03151/46-93 Галина Бъмбина

0882825150 – Димо Кирев