Запасните воини на Раковски се отчетоха за свършеното през 2018

С „Велик е нашият войник“ и стихотворението на Стефан Кривчев посветено на загиналите във войните раковчани започна отчетното събрание на общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ в Раковски.

Гости на форума на запасното войнство бяха зам.кметът на община Раковски Божидар Стрехин и председателят на областната структура на СОСЗР в Пловдив ген. Янко Янев.

Председателят на събранието сержант Любомир Стрехин предложи за гласуване на билзо 70-те присъстващи членове на местната сруктура то да се проведе при следния дневен ред :

1.Отчет на общинската организация на СОСЗР за 2018 г.

2.Проект на план за дейността на общинската организация на СОСЗР за 2019г.

3. Статистически и финансов отчет на общинската организация на СОСЗР за 2018г.

4. Изказвания , мнения и препоръки

5. Връчване на поздравителни адреси и плакети на юбилярите през 2018 от местната организация

Председателят на отчетното събрание сержант Любомир Стрехин предложи за докладчик по първите три точки от дневния ред подполковник Стефан Марушкин.

Подполковник Марушкин направи анализ на световната социално -икономическа и политическа обстановка като акцентира върху глобализацията , бежанската вълна към Европа , тероризма и сблъсъка между етнически и религиозни общности, недостига на природни ресурси. Председателят на местната структура на СОСЗР насочи вниманието и към военно-политическата ситуация където настъпиха сериозни промени в статегическото пространство и засегна горещите точки на света , където все още продължават военните конфликти като Сирия и Афганистан.

В доклада си подполковник Марушкин направи сериозен анализ и на вътрешно- икономическата и социална ситуация в държавата като наблегна на проблемите с корупцията на всички нива, лошото състояние на здравеопазването, ниското качество на живот и обедняването на голяма част от населението и в частност на пенсионерите.

Докладчикът изрази безпокойство относно обстановката във въоръжените сили и структурите за сигурност. Марушкин подчерта, че в армията и полицията има сериозен недостиг на личен състав, а модернизацията на въоръжените сили среща сериозни препядствия свързани главно с недостатъчния военнен бюджет и съмненията за корупция по сключването на договорите в тази връзка.

Подполковник Марушкин припомни на членовете на местната организация на СОСЗР за проявите на структурата, за мероприятията и честванията с участие на нейните членове. Отчете се добрата работа на местната организация през изминалата година и запазването на членския състав. Той съобщи за доброто сътрудничество с община Раковски и с кмета Павел Гуджеров, както и с отдел „Култура“ , кметовете на неселените места в общината и успешната съвместна работа с читалищата.

Марушкин отчете широкия отзвук, който получи събитието свързано с откриването на паметника на загиналите във войните за национално обединение от гр.Раковски. Офицерът от резерва не пропусна да изкаже благодарност на всички , които дариха средства или безвъзмезден труд за изграждането на мемориала, като най-голяма благодарност заслужават гражданите на Раковски дарили сумата от 25 000лв. Това е най -голямата сума постъпвала в касата на общината от дарения за подобна кауза , изтъкна Марушкин.

Продължава работата по завършването на мемориалния комплекс с изграждането на ниша-постамент и облагородяването на района около него.

Като заслуга на местните запасняци бе отчетено и почетното членство на кмета на общината Павел Гуджеров в СОСЗР, което още повече затвърди и издигна авторитета на на общинската организация.

Със заповед на председателя на СОСЗР ген.Златан Стойков бяха отличени офицери от запаса и граждани на Раковски . Грамота 110 години СОСЗР получи зам.кмета Божидар Стрехин, сержант Любомир Стрехин секретар на СОСЗР в Раковски , инж. Емил Марушкин , инж.Петър Говедаров, инж. Иван Гачев , Георги Ружин – графичен дизайнер, Атанас Москов – скулптур, сержант от запаса Петър Доев. Всички отличени имат сериозни заслуги за изграждането на паметника на загиналите във войните за национално обеднение от гр.Раковски .

За всички членове на организацията навършили кръгли години през изминалата година по традиция бяха връчени поздравитлени адреси и плакети за спомен.