Започва традиционната Седмица на пожарната безопасност

В периода от 9 до 13 септември 2019 година предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември.

В тази връзка от страна на РД Пожарна безопасност и защита на населението /ПБЗН/- гр.Раковски в рамките на тази седмица са предвидени следните мероприятия:

1. Предвижда се разкриване на временна приемна в РСПБЗН гр.Раковски за граждани от дежурен н-к ДС за времето от 09.00 ч. до 12.00 ч.

2. Ще се проведе Ден на отворените врати 10.09.2019г. 09.00ч. ÷15.00ч

3.По случай празника се предвижда да бъде организиран празничен спортен ден в РСПБЗН-Раковски, като са поканени бивши служители от органите за ПБЗН.

4. На 12.09.2019 г. в 10.00ч. е планирано да се проведе среща с кмета на общ. Раковски.

5. На 13.09.2019 г. в 11.00ч. ще се запознаят деца от ОДЗ Детелина и ОДЗ Иглика, с дейността на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” и дейността на РСПБЗН, като ще се представи и противопожарна техника по линия на европейски програми.

Седмицата за пожарната безопасност има за цел ангажиране на общественото внимание към дейността на органите за пожарна безопасност, ролята и значението на взаимодействието с органите на местната изпълнителна власт и необходимостта от оказване на съдействие от страна на населението при потушаването на възникналите в поземления и горския фонд пожари и засилената превантивна и административно наказателна дейност на органите за ПБЗН. Целта е да се наблегне и на значението на ранното формиране на противопожарната култура на подрастващите и разясняване на статута на МПО, реда и условията за сформирането им и за включването на младежите в тях през новата учебна 2019/2020 г.