ЗАПОЧВА ВТОРИ ТРАНШ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 07.09.2016 Г. ДО 30.09.2016 Г. СТАРТИРА ВТОРИ ТРАНШ
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ ПО ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА”

ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА СА:

1. ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА, ПОДПОМАГАНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН ПЕРИОД 2014/2015 Г.;

2. ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА, ИНЦИДЕНТНО ПОСТРАДАЛИ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ, ПОДПОМОГНАТИ С ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПО РЕДА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ.

РАЗДАВАНЕТО ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА РАКОВСКИ СТАВА ПО КМЕТСТВАТА

ЗА ГРАД РАКОВСКИ

ПУНКТ: БЕЛИЯ ДОМ
ДАТИ ЗА РАЗДАВАНЕ: ОТ 07.09-30.09.2016 Г.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

ОТ 9.30 Ч. – 12.00 Ч.
ПОЧИВНИ ДНИ: СЪБОТА И НЕДЕЛЯ, КАКТО И ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ