Завърши изграждането на отводнителните канавки в Шишманци

Проектът за предотвратяване на наводнения в село Шишманци е  на стойност 33 000лв. Осъществяването му е със средства от общинския бюджет, които предварително са  заложени при обсъждане по искане  на кмета на селото  Костадин Иванов и общинския кмет Павел Гуджеров. Превецията от наводнения е с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда за жителите на селото.

Канавките са отводнени, почистени и укрепени. Премахнати са рисковете от ерозия на почвата, заблатяване и наводняване на намиращите се в близост улици, парцели и  къщи, като е запазена и облагородена околната природна среда. Превенцията е срещу щети нанасяни от обилни валежи и опасност от наводнения, за да има оттичане и събиране на дъждовната вода. Миналата година също са изградени  такива на  други две улици. Намален е риска от наводняване, подобрени са условията за отвеждане на повърхностни води, значително са подобрени санитарно-хигиенните условия и са решени част от канализационните проблеми.

Проекта е част от предизборните ангажименти и политиката по осигуряване на безопасност на населението на общината. Дължината на канавките е 177 метра и са по главния път на Шишманци и  около центъра.

Кметът Костадин Иванов коментира, че направата на тези отводнители е доста скъпо и не може да бъде осъществено едновременно в цялото село, което е наложило поетапната работа. В момента новите съоръжения по главната улица на селото  играят ролята на водосборно корито, като от няколко други такива дъждовната вода се оттича точно там.

„Хубавото в случая е ,че новите канавки  са по-дълбоки и ще събират повече вода при евентуални проливни дъждове. Така жителите на селото ще бъдат спокойни при бъдещи обилни валежи.“- сподели Костадин Иванов.

Макар и едно от най-малките, село Шишманци започва да се превръща в едно от най-красивите села в Общината. Благодарение на социалните работници улиците и площада са винаги чисти, а парковете окосени и добре подържани. Наред с видео наблюдението, озеленяването, детските кътове, фонтана и новата чешма, наскоро започна и строежът на нов паметник.

Кметът Иванов не пропусна да благодари на Кмета на Община Раковски  Павел Гуджеров за разбирането, съдействието и подкрепата лично към него и жителите на селото, защото без помощта му и гласуваното доверие, Шишманци не би изглеждало по този начин.