Земеделската общност подкрепи министър Порожанов за „Училищен плод и мляко“

Земеделската общност в България подкрепи министър Румен Порожанов за промените в Наредбата по схемите за училищен плод и мляко. Над 30 браншови организации се подписаха под обща декларация, отправена към премиера Бойко Борисов, в отговор на острите медийни нападки на вицепремиера Валери Симеонов срещу измененията в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

В обнародваните в Държавен вестник на 23 май 2018г. изменения в Наредбата бе възстановен въведеният през 2016 г. приоритет на производителите пред търговците при доставките по училищните схеми. Тези преференции бяха отнети с обратно изменение в Наредбата по време на последния служебен кабинет, въпреки отрицателната реакция на бранша тогава. До момента над 90% от училищен плод и училищно мляко се изпълняваха от посредници-търговски фирми.

„В настоящия момент заставаме отново заедно и в подкрепа на действията на министър Порожанов, които са от полза на българския производител и на българските деца“ става ясно от декларацията. „Даването на приоритет на производителите от тези най-чувствителни сектори на земеделието създава условия за скъсяване на веригата на доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, както и мед до учебните заведения. Това е предпоставка за намаляване на разходите за доставка на продуктите, с което се увеличава ефективността на схемите при постигане на техните цели“, пише още в обединената позиция на браншовите организации.

Декларацията е отговор на „определени преднамерени политически реакции, касаещи обнародваните промени в Наредбата и изразява опасенията на земеделския бранш, че „лобито на търговците е успяло да подведе заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика.“ Подобна реакция изразиха и от парламентарната опозиция в лицето на БСП, които също представиха декларация, подкрепяща тезите на вицепремиера.

Позицията на бранша се опира върху документи на МЗХГ, според които противно на тиражираната от вицепремиера цифра за фалит на 500 търговски фирми – доставчици по схемите – техният брой е тройно по-малък, при това едни и същи търговски фирми са доставчици и по двете схеми и същите усвояват 95% от средствата по схемите.

„Приветствам инициираните от министър Порожанов промени в наредбата за схемите за училищен плод и мляко. Бих искал да припомня, че именно по предложение на АЗПБ назад във времето бе даден приоритет на производителите пред търговците в Наредбата и че като организация работим последователно и целенасочено в отстояването на общия ни интерес“. Това заяви Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) – организацията, която инициира общата декларация на бранша.

„Застанахме в подкрепа на действията на министър Порожанов, които считаме, че са от полза както за българските производители, така и за българските деца. Недопустимо е да оставим търговците да ни поставят в подчинена позиция. Като бранш считаме, че трябва да се подкрепят производителите, особено в схеми, в които става въпрос за хранене на деца, за което е нужен строг контрол и отговорност на доставчиците.“ Това заяви Владислав Михайлов, зам.-председател на Националната Асоциация на млекопреработателите.

Според него отговорността на производителите по отношение на качеството и безопасността е несъизмеримо по-високо от това на търговците, за които интересът от печалба е водещ. От друга страна, производителят отговоря за качеството от самото начало и гарантира стабилност на доставките.