Живот на село Свежен

Засега приключиха разкопките около Полковник Серафимовата къща и терена около изгорялата църква Св.Георги,в резултат на което бяха направени следните открития: Зидове на по -стара постройка в източна страна с две помещения, което е достатъчно за започване на бъдещи строителни дейности.

На терена около изгорялата църква Св. Георги са открити три стени (източна, северна и южна) на църквата, абсцисата (олтара) и подовата настилка. Западната стена засега липсва. От тези разкрития се прави заключение, че ширината на храма е била 13 м., като дебелината на стените 1.25 м. (един много голям за времето си храм).Екипа  намери  и костница в северозападната част на терена. Всичко това  дава възможност за начало  на ново проектиране.

 След приключване на археологическите разкопки, те  бяха обезопасени от метеорологичните влияния и се  изготви доклад от НИМ. Обекта беше приет от комисия на МК като бе дадено разрешение за строеж под наблюдение на археолог.
Предстои събиране на експертният съвет за вземане на решение във връзка с продължаване на разкопките,в бъдеще.

Завърши първият етап на ремонт на водозахранването към селото, а именно добавяне на допълнителен воден обем и изолиране на една от старите тръби с цел премахване на течове и пестене на така необходимата вода през летните месеци. Започнаха изкопните работи и по вторият етап ,които включват монтиране на допълнителна тръба от „Крусевата чешма” до „Горният магазин” с цел изолиране на течове и увеличаване капацитета на основната тръба.
Междувременно от ЕВН, са потвърдили ,че е създадена работна група за решаване на проблемите с
 електрозахранването, след огледа на  Свежен. Закупени са голяма част от необходимите материали и се очаква скоро да започне и ремонта на част от 400 волтовата мрежа, което ще подобри значително проблема в „Долният край”.

Наскоро през този месец БНТ 1 създаде репортажен филм за село Свежен,който  може да го видите тук: https://www.bnt.bg/bg/a/zhivott-na-selo-svezhen