април 2016

Екип на МИГ-Раковски и членове на Общото събрание

Местна инициативна група-Раковски изпълнява проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ изпълнява проект по договор № РД 50-166 от 07.12.2014 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1…


"SOS!Час внимание!" в Община Раковски през месец Април

„SOS!Час внимание!“ в Община Раковски през месец Април

Започна отново Кампанията „SOS!Час внимание!“ в община Раковски. В предварително обявените дни и часове, доброволческите екипи отвориха своите мобилни медицински пунктове в Момино село, кв.Парчевич,…