април 2017

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица…

ПРОЕКТ„Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“

От началото на учебната  2016/2017год. започва подготовката за реализация на проекта. Това става чрез съвместните действия на Ромски образователен фонд и Министерството на образованието и…