октомври 2022

Пилотни сесии за европейски инициативи, управление на износа и стратегии за конкурентноспособност за млади фермери в Пловдив

6 октомври 2022 г., Пловдив, България. В Аграрния университет в Пловдив Агенцията за икономическо развитие – Костинброд, Националната асоциация на младите фермери в България и…


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ХРАНИ В ЯМБОЛ

      Екипът на МИГ Раковски взе участие в изложение на продукти от териториите на местните инициативни групи, прилагащи Стратегии за водено от общностите…